PRIJAVA USPEŠNA

Zahvaljujemo se vam prijavo na tekmovanje harmonikarjev Škocjan na Dolenjskem

Do potrditve prijave Vas čaka le še naslednji korak:


IZVEDITE PLAČILO KOTIZACIJE

Kotizacijo v znesku 20,00 EUR poravnajte do 14.04.2024 na naslednji transakcijski račun:

Turistično društvo Škocjan na
Dolenjskem, Škocjan 69, 8275 Škocjan

TRR: SI56 1990 0501 1816 315
Namen plačila: ime in priimek tekmovalca

Kotizacijo lahko poravnate tudi osebno pred pričetkom tekmovanja. 

Se vidimo v Škocjanu na Dolenjskem!