O nas

Spomladi 1993 je zaživela pobuda, da se Turistično društvo, ki je obsegalo krajevne skupnosti Škocjan, Šmarjeta in Otočec, preoblikuje. Vsaka krajevna skupnost Občine Novo mesto naj ustanovi svoje turistično društvo. Ravno Krajevna skupnost Škocjan je bila pri tem prva. V torek, 23. novembra 1993, je bil v Škocjanu ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo 11 krajanov s skupno željo in ciljem, da pripomorejo k turistični obogatitvi kraja in Škocjan predstavijo v širšem okolju.  Na zboru so izvolili prvi izvršni odbor v sestavi Evgen Pungerčič, predsednik, Franc Brečko, podpredsednik, Roman Čelesnik, tajnik, Marija Jerman, blagajničarka, in Anica Krmc, članica. Ti člani so v društvu orali ledino. Svoje delovanje so pričeli pod geslom Turizem smo ljudje. 

Turistično društvo Škocjan deluje na številnih področjih. Člani se že od nastanka zavzemajo za čisto okolje, zato sodelujejo na čistilnih akcijah, ki so se začele na pobudo društva.  Društvo organizira več že tradicionalnih prireditev: Maškarada za otroke, Tekmovanje harmonikarjev, Kmečke igre, Knobleharjev pohod, Miklavžev pohod. V zadnjih letih  društvo v sodelovanju z drugimi društvi v občini organizira strokovne ekskurzije, na katerih člani  raziskujejo lepote naše domovine.

V preteklosti je društvo organiziralo tudi Srečanje harmonikarjev občine Škocjan, Kostanjev piknik in Salamijado. Društvo je bilo pobudnik in organizator srečanja krajev z imenom Škocjan, ki je zajelo tudi zamejska Škocjana.

Turistično društvo Škocjan bo postalo najpomembnejši vezni člen med turističnimi ponudniki v občini, spodbujalo bo medobčinsko delovanje na področju turizma in turističnih društev, ohranjalo ter nadgrajevalo tradicionalne prireditve, hkrati pa se bo zavzemalo za vključevanje mlajših članov.

Od ustanovnega zbora do leta 2023 so društvo vodili:

 • Evgen Pungerčič, 
 • Franci Kocjan,
 • Jože Kapler,
 • Jerneja Kic,
 • Janja Strašek,
 • Milan Kraljić,
 • Robert Janežič.

Člani upravnega odbora društva v zadnjem mandatnem obdobju so:

 • Anka Blatnik Gorenc, vodja pohodniške sekcije
 • Robert Janežič
 • Damjana Kirar, tajnica
 • Gabrijela Kovač
 • Jožica Lindič, predsednica društva
 • Milan Markeljc
 • Brigita Muhič, blagajničarka
 • Andrejka Vabič Nose
 

V tem mandatnem obdobju je predsednica društva Jožica Lindič.

Člani nadzornega odbora v zadnjem mandatnem obdobju so:

 • Janez Lekše
 • Štefanija Praznik
 • Simon Kirar

Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem lahko udeležence dogodkov in prireditev, na katerih je organizator in soorganizator, fotografira, video ali zvočno snema ter fotografije in posnetke uporabi za promocijo dogodkov in dejavnosti društva v tiskanih in drugih medijih.